dr inż. Tomasz Trzciński

Kieruje zespołem zajmującym się uczeniem maszynowym. Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej od 2015 r. Uzyskał tytuł doktora w zakresie wizji maszynowej na École Polytechnique Fédérale de Lausanne w 2014 r. Dr. Trzciński otrzymał w 2010 r. dwa dyplomy magisterskie: pierwszy nadany przez Universitat Politècnica de Catalunya w zakresie badań nad technologiami informacyjnymi, drugi nadany przez Politecnico di Torino w zakresie elektroniki. Jest (współ)-autorem wielu publikacji, które ukazały się w renomowanych czasopismach (TPAMI, TIP, TMM, PRL) i były prezentowane na międzynarodowych konferencjach (CVPR, ECCV, NIPS). Jest recenzentem prac publikowanych w prestiżowych czasopismach (TPAMI, VISI, CVIU, TCSVT) oraz materiałów konferencyjnych (CVPR, ICCV, ECCV, BMVC). Dr inż. Tomasz Trzciński pracował w Google w 2013 r., Qualcomm w 2012 r. oraz w Telefónice w 2010 r. W 2016 r. znalazł się na liście New Europe 100 – innowatorów i liderów pozytywnych zmian z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.