Prof. Jarosław Arabas

Jest profesorem Politechniki Warszawskiej, od 2016 roku kieruje Instytutem Informatyki. W sztucznej inteligencji od 1992 roku. Zajmuje się teorią i praktyką inspirowanych biologicznie metod sztucznej inteligencji – algorytmów ewolucyjnych, metaheurystyk, sztucznych sieci neuronowych. W latach 1996-2014 organizator kilkunastu konferencji naukowych poświęconych optymalizacji globalnej z użyciem metod ewolucyjnych. Promotor 7 ukończonych doktoratów. Od 1995 roku bierze udział we wdrożeniach przemysłowych, takich jak: sterowanie spalaniem w kotłach pyłowych, rynek energii elektrycznej, inteligentne opomiarowanie, energetyka odnawialna, poszukiwania gazu łupkowego. W wolnym czasie zajmuje się analizą tokapu – domniemanego pisma inkaskiego. Wciąż nie ma czasu ukończyć planowanej monografii metaheurystyk.