Bartosz Sękiewicz

Matematyk zainteresowany tematyką data science. Od 2011 roku związany z firmą HTA Consulting. Od 2014 roku współorganizuje meetup eRka, który ma na celu promocję języka R oraz integrację osób związanych z analizą danych. Od 2018 roku wiceprezes zarządu w fundacji Why R?, której jednym z celów jest wspieranie współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym. Aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą ukierunkowaną na szeroko pojęte data science.