Barbara Rychalska

Zajmuje się nadzorowaniem projektów analitycznych oraz bezpośrednio uczestniczy w tworzeniu systemów produkcyjnych. Do swoich wiodących kompetencji zalicza biegłość w metodach przetwarzania języka naturalnego (NLP), w szczególności opartych na sieciach głębokich (deep learning). Ponadto interesuje się zagadnieniami takimi jak systemy rekomendacji, analityka finansowa, bazy wiedzy, analityka w IoT (Internet of Things) oraz przetwarzanie dużych danych (techniki Big Data). Jej sukcesy badawcze obejmują zdobycie pierwszego miejsca (wraz z zespołem) w konkursie SemEval2016. Przed rozpoczęciem kariery w Findwise pracowała w dziale badawczym Samsung R&D Institute Warsaw. Zainteresowania naukowe realizuje obecnie w ramach studiów doktoranckich na Wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej.