Adam Bielski

Zajmuje się tematami Machine Learning i Deep Learning, głównie w zastosowaniu do wizji komputerowej. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie w ramach pracy dyplomowej zajmował się identyfikacją mówcy. Członek grupy Artificial Intelligence w Samsung R&D Poland w latach 2013-2015.