Smarter Poland

Fundacja Naukowa Smarter Poland działa od 2011 roku.
Celem działania fundacji jest popularyzacja nauki o danych oraz edukacja dotycząca metod analizy danych i czytania danych, gromadzenie danych dotyczących Polski oraz tworzenie opracowań tych danych.