ICM

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) to jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, której głównym zadaniem jest działanie na rzecz polskiej nauki poprzez rozwój i udostępnianie infrastruktury badawczej, szczególnie w zakresie infrastruktury informatycznej, oraz poprzez sieciowe udostępnianie zasobów wiedzy. W chwili obecnej w ramach ICM powstaje Centrum Danych i Ich Analiz OCEAN, którego misją jest kompleksowa analiza danych z różnych dziedzin nauki, prowadzona przy wsparciu wysokiej klasy specjalistów.
Nowoczesna, stabilna i w pełni bezpieczna infrastruktura zainstalowana w serwerowni OCEANu bazować będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach IT, umożliwiających wydajne przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych. Kolejnym elementem OCEANU będzie laboratorium sprzętowe przeznaczone do montażu i wdrażania innowacyjnych, pilotażowych systemów informatycznych. Przestrzeń laboratorium posłuży także do teoretycznych i praktycznych szkoleń specjalistycznych.