Data Science Warsaw

Data Science Warsaw jest warszawską społecznością skupiającą data scientist. Jesteśmy organizacją non-profit działającą na rzecz upowszechniania informacji związanych z Data Science. Na spotkaniach rozmawiamy o  narzędziach, metodach i technologiach stosowanych do pozyskiwania, przekształcania, badania, analizowania i wizualizacji danych. Dyskutujemy o możliwościach prognozowania, rozwoju produktów związanych z danymi i możliwości ich biznesowego wykorzystania.  Organizatorami spotkań Data Science Warsaw są ICM i Fundacja DataSci.