WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest płatny. Poniższe ceny są kwotami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT:

 • 699 PLN – dla 1 osoby przy zgłoszeniu do dnia 30 września;
 • 1199 pln – dla 1 osoby przy zgłoszeniu po 30 września.

UWAGA! PREMIUJEMY ZGŁOSZENIA GRUPOWE!

 • 1200 PLN – pakiet dla 2 osób przy zgłoszeniu do dnia 30 września;
 • 1699 PLN – pakiet dla 2 osób przy zgłoszeniu do 31 października.

 

 W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Marlena Rębska
e: lp.no1519515690itnev1519515690e@aks1519515690ber.a1519515690nelra1519515690m1519515690
tel: (22) 355-3063

 

Cena obejmuje udział we wszystkich sesjach tematycznych i wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, lunch i przerwy kawowe. Do podanych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy do dnia 20 października 2017 r. lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy uczestnika najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zostanie przesłane w terminie krótszym niż 7 dni do konferencji, czas otrzymania potwierdzenia będzie odpowiednio krótszy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja on-line oraz otrzymanie od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a także wpłacenie na konto organizatora należności za uczestnictwo w Konferencji. Podstawą do uiszczenia należności jest faktura proforma, która zostanie wystawiona i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu wraz z potwierdzeniem udziału. W ciągu 14 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji. Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej – należy przesłać maila na adres: lp.no1519515690itnev1519515690e@aks1519515690ber.a1519515690nelra1519515690m1519515690.
 4. W przypadku odwołania uczestnictwa do dnia 20 października 2017 r. organizator przyjmuje rezygnację, a dokonanie opłaty za uczestnictwo zostanie zwrócone przelewem bankowym.
 5. Przy odwołaniu zgłoszenia w terminie krótszym, tj. od 20 października 2017 r., wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie wycofały zgłoszenia odpowiednio wcześniej przed Konferencją, a które nie wzięły udziału w spotkaniu, nie otrzymają zwrotu wniesionej opłaty. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z: Marlena Rębska e: lp.no1519515690itnev1519515690e@aks1519515690ber.a1519515690nelra1519515690m1519515690 tel: (22) 355-3063
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 8. Rejestrując się, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przedstawiających Państwa zdjęć, nagrań wideo oraz transkryptów w celach marketingowych i promocyjnych przez Evention oraz Partnerów konferencji w kontekście konferencji ML@Enterprise oraz na użytek jej kolejnych edycji.
 9. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.